top of page
VÅRA VERKSAMHETER

Alla verksamheter i Agape Katrineholm är öppna. Du är välkommen just som du är. Skulle du ha några frågor eller funderingar, du kanske vill engagera dig i någon av våra verksamheter? Tveka inte att kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan! 

Gudstjänst

På söndagar kl 16:00 firar Agape Katrineholm gudstjänster. Gudstjänsterna är öppna för alla människor, oavsett kyrkvana. Här får man lyssna till en relevant predikan, vara med och sjunga lovsånger, be för vår stad och få förbön, samt dela gemenskapen i församlingen. Varje söndag serveras ett enklare fika. 

Kyrka för barnen

I samband med alla gudstjänster anordnar vi också en verksamhet för barnen som kommer. Här presenteras en kort bibelundervisning och sedan får barnen vara kreativa med olika aktiviteter och lekar.

Hemgrupper

Agape Katrineholm anordnar tid till annan hemgrupper där fokuset ligger på att växa som kristen och som människa. Vi samlas då. i hemmen hos församlingsmedlemmarna och går igenom ett kort bibelstudie eller en livsberättelse och ber för varandra och vår stad. Vill du vara med i en hemgrupp? Kontakta oss med hjälp av kontaktfliken! 

Bibelstudier & My Life Workshop

Under våren 2023 har vi på onsdagkvällar mötts till bibelstudier i lokalen på Prinsgatan 13. Vid intresse arrangeras detta gärna igen. Kontakta oss med hjälp av kontaktfliken! 

My Life Workshop är en samtalsgrupp där man utifrån en kristen grund ökar sin självkännedom vid 6 tillfällen. Vid intresse arrangeras gärna denna kurs. Kontakta oss med hjälp av kontaktfliken!

bottom of page